Quadratic equation solver

Løsning av andregradsligninger

Kalkulator for å løse kvadratiske ligninger (2. gradsligninger) og ligninger av første grad. Løsning av andregradsligninger med forklaring. Kalkulator kan løse enkle ligninger, ligninger med parenteser, brøker og desimaltall. Finner nullpunkt vha ABC-formelen.

Unit Calculator ALLin1

Hvordan løse ligninger

Denne praktiske kalkulatoren hjelper deg med å løse ulike ligninger av første og andre grad.

Forhåndsdefinerte formater: ax2 + bx + c = 0, ax2 + bx = 0 og ax2 + c = 0. Du kan legge inn heltall, brøker og desimaltall koeffisienter.

Last ned Kalkulator for å løse kvadratiske ligninger

Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Download for Windows PCs
Android app on Google Play
Friday, June 14, 2024

Om oss
Kontakt
Personvern
Vilkår for bruk


Copyright © 2024 Intemodino Group s.r.o.
Alle rettigheter