Løsning av førstegradsligninger

Løsning av førstegradsligninger

Kalkulator for å løse ligninger av første grad med en ukjent.
Kalkulator kan løse enkle likninger, likninger med parenteser, brøker og desimaltall.
Forhåndsdefinerte formater: 'ax + b = с', 'ax + b = cx + d'. Du kan legge inn heltall, brøker og desimaltall koeffisienter.
Kalkulatoren forklarer hvordan man løser ligninger av første grad.

UNITS MASTER

Hvordan løse første graders likninger

Linjær ligningskalkulator løser forskjellige lineære ligninger (første graders ligninger) med en variabel. Bare skriv inn en lineær ligning og klikk 'Løs'.

Lineær ligning kalkulator holder historie med mulighet for å hente tidligere ligninger.

Lineær ligning kalkulator løser ikke førstegradsligninger med en variabel i nevneren.

Last ned Kalkulator for å løse 1. gradsligninger

Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Download for Windows PCs
Android app on Google Play
Monday, September 25, 2023

Om oss
Kontakt
Personvern
Vilkår for bruk


Copyright © 2023 Intemodino Group s.r.o.
Alle rettigheter