Kalkulator til å løse systemer av tre lineære ligninger med tre variable med Cramers regel

Løsning av lineære ligningssystemer av tre ligninger med tre ukjente

Kalkulator til å løse systemer av tre lineære ligninger med tre variable 3x3 (Cramers regel).
Kalkulator til å løse systemer av to lineære ligninger med to variable 2x2 (Cramers regel).
Kalkulator kan løse lineære ligningssystemer med heltall, brøker og desimaltall.

RNG - Random Number Generator app

Hvordan løse lineære ligningssystemer med tre variabler

Du kan legge inn heltall, brøker og desimaltall koeffisienter.

Lineære ligningssystemer med tre ukjente

a11x1 + a12x2 + a13x3 = b1
a21x1 + a22x2 + a23x3 = b2
a31x1 + a32x2 + a33x3 = b3

hvor x1, x2, x3 er de ukjente, a11,..., a33 er koeffisientene til systemet, b1, b2, b3 er konstanter.

Løsning av lineære ligningssystemer med tre ukjente

Eksempel. Løse lineære ligningssystemer med tre variabler med Cramers regel.

ineære ligningssystemer med tre ukjente

Cramers regel

Bruke Cramers regel:

Løse lineære ligningssystemer med tre variabler med Cramers rege

Last ned Kalkulator til å løse systemer av tre lineære ligninger med tre variable

Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Android app on Google Play
Friday, June 14, 2024

Om oss
Kontakt
Personvern
Vilkår for bruk


Copyright © 2024 Intemodino Group s.r.o.
Alle rettigheter