Kalkulator

kalkulator med parenteser
Kalkulator med parenteser
Kalkulator med parenteser og beregningshistorikk. Grunnleggende funksjoner: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon.
Brøk kalkulator
Brøk kalkulator
Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon av brøker og blandede tall.
Brøk kalkulator med parenteser og potenser
Brøk kalkulator med parenteser og potenser
Kalkulatoren beregner brøker, blandede tall og desimaltall. Grunnleggende funksjoner: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, parentes, potenser (heltallige positive og negative eksponenter).
Største felles divisor og minste felles multiplum kalkulator
Største felles divisor og minste felles multiplum kalkulator
Finn største felles divisor (felles faktor) og minste felles multiplum av 2, 3 og 4 tall.
Primtallkalkulator
Primtallkalkulator
Faktorisering av tall til primtall.
Brøk kalkulator XL
Brøk kalkulator XL
Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon av 2, 3, 4, 5 og 6 brøker, blandede tall og heltall.
Addisjon av brøker
Addisjon av brøker
Addisjon av brøker, blandede tall og heltall. Addisjon av brøker med lik nevner, addisjon av brøker med ulik nevner.
Subtraksjon av brøker
Subtraksjon av brøker
Subtraksjon av brøker med lik nevner, subtraksjon av brøker med ulik nevner.
Multiplikasjon av brøker
Multiplikasjon av brøker
Multiplikasjon av brøker, blandede tall og heltall.
Divisjon av brøker
Divisjon av brøker
Divisjon av brøker, blandede tall og heltall.
Business Contact Book - Premium Contact Manager
Saturday, May 18, 2024

Om oss
Kontakt
Personvern
Vilkår for bruk


Copyright © 2024 Intemodino Group s.r.o.
Alle rettigheter