Konvertering apps

Omgjøring mellom brøk og desimaltall

Enhetskonvertering

Du kan konvertere mer enn 100 ulike måleenheter i mer enn 10 kategorier: lengde, område, vekt, volum, tid, temperatur, tid, energi, kraft, trykk, hastighet.

Konvertering for enheter av lengde og avstand
Konvertering av enheter av areal
Omregning mellom tidsenheter
Omregning mellom temperaturenheter
Omregning mellom temperaturenheter
Konverter mellom Celsius, Fahrenheit og Kelvin.
Konverter mellom vektenheter
Konvertering mellom enheter av volum
Omregning mellom volumenheter
Konvertering av enheter av hastighet
Enheter av effekt omregner
Enheter av effekt omregner
Konvertering av enheter av effekt.
Trykk omregner
Trykk omregner
Konvertering mellom enheter av trykk.
Energi omregner
Energi omregner
Konvertering for enheter av energi.
GSM OSY omregner
GSM OSY omregner
Omregning mellom gram per kvadratmeter og unser per kvadrat yard.
Drivstofforbruk omregner
Drivstofforbruk omregner
Konvertering for enheter av drivstofforbruk L/100km MPG km/L.
UNITS MASTER - unit conversion for professionals
Tuesday, December 10, 2019

Om oss
Kontakt
Personvern
Vilkår for bruk


Copyright © 2019 Intemodino Group s.r.o.
Alle rettigheter